Bạn đang ở đây

Tin tức

Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 22:49
GIẤY TỜ CỦA BÊN CHUYỂN NHƯỢNG, BÁN, TẶNG CHO 1 Của cá nhân   Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản (sổ đỏ, sổ hồng), công văn tách thửa, hồ sơ kỹ thuật (nếu mua bán, tặng cho 1 phần tài sản) Chứng minh (hộ chiếu), hộ khẩu chủ tài sản...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 22:38
GIẤY TỜ CỦA BÊN CHO THUÊ, CHO MƯỢN, CHO Ở NHỜ 1 Của cá nhân   Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản (sổ đỏ, sổ hồng). Chứng minh (hộ chiếu), hộ khẩu chủ tài sản Đăng ký kết hôn (nếu là tài sản chung của vợ chồng), xác nhận tình...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 22:34
  THỦ TỤC, GIẤY TỜ ĐỐI VỚI NGƯỜI LẬP DI CHÚC 1. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người lập di chúc 2. Các giấy tờ về quyền sở hữu đối với tài sản như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất; Giấy chứng...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:40
(moj.gov.vn)   Gia đình tôi muốn bán mảnh đất ruộng canh tác lúa cho một người có hộ khẩu nơi khác, không trực tiếp canh tác nông nghiệp. Vậy để chuyển nhượng được mảnh đất này cho bên kia thì cần những thủ tục, giấy tờ nào cho cả hai bên. Vì diện tích đất của gia đình bạn là loại đất...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:38
Quá trình tác nghiệp trong nghề Công chứng, tôi đã gặp những chuyện như sau: CHUYỆN THỨ NHẤT: Một cặp “Vợ chồng” đem theo CMTND, sổ Hộ khẩu và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Văn phòng, đề nghị lập văn bản chuyển nhượng nhà đất. Sau khi kiểm tra, thấy giấy tờ đầy đủ, tôi cho lập hợp đồng và...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:37
Văn phòng công chứng Nguyễn Ngọc xin trả lời thủ tục công chứng di chúc như sau: A. CÁC GIẤY TỜ CẦN  * Trong trường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau : 1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của vợ và chồng. 2. Sổ hộ khẩu của vợ và chồng. 3....
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:36
Ngày 20/06/2014, Luật Công chứng mới số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua, và có những thay đổi cơ bản sau: Mở rộng quyền cho công chứng viên, cụ thể: – Thêm quyền công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại; – Thêm quyền chứng thực bản sao từ bản chính...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:33
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT   Chúng tôi gồm có: Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:31
A. CÁC GIẤY TỜ CẦN  * Trong trường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau : 1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của vợ và chồng. 2. Sổ hộ khẩu của vợ và chồng. 3. Giấy tờ chứng nhận đăng ký kết hôn. 4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản ( nhà, đất...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:31
Diện tích tối thiểu theo quy định là 30m2, chiều dài và rộng từ 3m trở lên. Đất được Nhà Nước giao, đất khai hoang, hoặc đất được sử dụng ổn định lâu dài, đóng thuế đất hàng năm theo quy định của Nhà nước. (có các giấy tờ chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp) mà không có tranh chấp từ trước năm...