Bạn đang ở đây

Công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản

I. THỦ TỤC, GIẤY TỜ ĐỐI VỚI BÊN THẾ CHẤP, CẦM CỐ VÀ VAY VỐN (NẾU CÓ)

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Đăng ký xe, hoá đơn chứng từ hợp pháp có liên quan đến tài sản cầm cố, thế chấp.

– Biên bản định giá tài sản.

– Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (đối với cá nhân)

– Đăng ký kinh doanh và Biên bản họp sáng lập viên, Biên bản họp Hội đồng quản trị (đối với pháp nhân).

– Các giấy tờ cần thiết khác để xác định quan hệ sở hữu về tài sản như : Đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Quyết định hoặc bản án ly hôn, Văn bản thừa kế, Hợp đồng tặng cho, Văn bản thoả thuận về tài sản chung, riêng.

II. THỦ TỤC, GIẤY TỜ ĐỐI VỚI BÊN NHẬN THẾ CHẤP HOẶC NHẬN CẦM CỐ

– Chứng minh thư, sổ Hộ khẩu (đối với cá nhân).

– Giấy tờ về pháp nhân (đối với tổ chức tín dụng).

– Đăng ký mẫu dấu, chữ ký của người ký công chứng đối với Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng (nếu có)