Bạn đang ở đây

Công chứng hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà đất

GIÂY TỜ CỦA BÊN CHO THUÊ, CHO MƯỢN, CHO Ở NHỜ

1. Của cá nhân

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản ( sổ đỏ, sổ hồng).

- Chứng minh (hộ chiếu), hộ khẩu chủ tài sản

- Đăng ký kết hôn (nếu là tài sản chung của vợ chồng), xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu có tài sản khi chưa kết hôn hoặc có trước khi kết hôn), xác nhận hộ khẩu gia đình (nếu tài sản cấp cho hộ gia đình)

2. Của tổ chức

- Đăng ký kinh doanh, hoạt động, điều lệ

- Biên bản họp theo quy định về việc thực hiện giao dịch

- Chứng minh (hộ chiếu) người đại diện tổ chức, giấy ủy quyền hợp lệ nếu có

GIẤY TỜ CỦA BÊN THUÊ. BÊN MƯỢN, BÊN Ở NHỜ

1. Của cá nhân

- Chứng minh (hộ chiếu), hộ khẩu người thuê, mượn, ở nhờ

- Giây tờ thể hiện quan hệ đại diện, giám hộ nếu có

2. Của tổ chức (vói giao dịch thuê, mượn)

- Đăng ký kinh doanh, hoạt động, điều lệ

- Biên bản họp theo quy định về việc thực hiện giao dịch

- Chứng minh (hộ chiếu) người đại diện tổ chức, giấy ủy quyền hợp lệ nếu có

GHI CHÚ

* Chứng minh, hộ khẩu còn hạn theo quy định, đảm bảo chất lượng

* Quý khách cần chuẩn bị đủ bản gốc các giấy tờ khi đến công chứng