Bạn đang ở đây

Câu hỏi thường gặp

- Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng...
Văn phòng công chứng Nguyên ngọc giới thiệu các bạn thủ tục công chứng theo Luật công chứng
Các đại biểu đều tán thành quy định về phạm vi chịu trách nhiệm của công chứng viên đối với công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản.
Các đại biểu đều tán thành quy định về phạm vi chịu trách nhiệm của công chứng viên đối với công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản.
(moj.gov.vn) Gia đình tôi muốn bán mảnh đất ruộng canh tác lúa cho một người có hộ khẩu nơi khác, không trực tiếp canh tác nông nghiệp. Vậy để chuyển nhượng được mảnh đất này cho bên kia thì cần...
Quá trình tác nghiệp trong nghề Công chứng, tôi đã gặp những chuyện như sau: CHUYỆN THỨ NHẤT: Một cặp "Vợ chồng" đem theo CMTND, sổ Hộ khẩu và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Văn...
Văn phòng công chứng Nguyễn Ngọc xin trả lời thủ tục công chứng di chúc như sau: A. CÁC GIẤY TỜ CẦN * Trong trường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau : 1. Chứng minh nhân...