Bạn đang ở đây

Công chứng hợp đồng Ủy Quyền, giấy Ủy Quyền

I. THỦ TỤC, GIẤY TỜ ĐỐI VỚI BÊN THẾ CHẤP, CẦM CỐ VÀ VAY VỐN (NẾU CÓ)

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Đăng ký xe, hóa đơn, chứng từ hợp pháp có liên quan đến tài sản cầm cố, thế chấp

- Biên bản định giá tài sản

- Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh, biên bản họp sáng lập viên và biên bản họp hội đồng quản trị (đối với pháp nhân)

- Các giấy tờ cần thiết khác để xác định quan hệ sở hữu về tài sản như : đăng ký kết hôn, giấy xác định tình trạng hôn nhân, quyết định hoặc bản án ly hôn, văn bản thừa kế, hợp đồng tặng cho và văn bản thỏa thuận về tài sản chung, riêng.

II. THỦ TỤC GIẤY TỜ ĐỐI VỚI BÊN NHẬN THẾ CHẤP HOẶC NHẬN CẦM ĐỒ

- Chứng minh thư, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Giấy tờ về pháp nhân (đối với tổ chức tín dụng)

- Đăng ký mẫu dấu, chữ ký của người ký công chứng đối với ngân hàng hoặc tổ chưc tín dụng (nếu có)

* Người yêu cầu công chứng nộp bản copy (không cần chứng thực bản sao) các giấy tờ nói trên và mang bản chính để đối chiếu khi đến ký công chứng

* Văn phòng Công Chứng Nguyễn Ngọc Phú Quốc sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng/giao dịch theo yêu cầu của khách hàng