Bạn đang ở đây

Văn phòng công chứng: Điểm mới Luật Công chứng 2014

Ngày 20/06/2014, Luật Công chứng mới số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua, và có những thay đổi cơ bản sau:

Mở rộng quyền cho công chứng viên, cụ thể:
– Thêm quyền công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại;
– Thêm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.
luat-cong-chung_HMUS
Siết chặt đào tạo nghề công chứng:
– Tăng thời gian đào tạo công chứng lên 12 tháng;
– Tăng thời gian hành nghề lên 05 năm đối với thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật sư đồng thời phải tham gia khóa bồi dưỡng nghề trong 03 tháng mới được miễn đào tạo nghề.

Văn phòng công chứng được phép chuyển nhượng nếu đã hoạt động được 02 năm; công chứng viên chuyển nhượng sẽ không được phép thành lập Văn phòng công chứng mới trong thời hạn 05 năm.

Luật Công chứng 2014 sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015.