Bạn đang ở đây

Tin tức

Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:30
  TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Điều 23. Hình thức tổ chức hành nghề công chứng 1. Phòng công chứng. 2. Văn phòng công chứng. Điều 24. Phòng công chứng 1. Phòng công chứng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. 2. Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:26
CHÍNH PHỦ Số: 04/2013/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:20
QUỐC HỘI Số: 45/2013/QH13   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤT ĐAI   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:11
Ngày 20 tháng 6 năm 2014, dự án Luật công chứng (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ 90,16% đại biểu Quốc hội tán thành trên tổng số 90,56% đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp. Luật công chứng (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, với một số điểm mới cơ bản...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:08
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. Trong đó, Nghị định bổ sung một số quy định mới về chế độ tài sản của vợ chồng. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có nhiều điểm mới so với Luật Hôn nhân và...
Thứ ba, Tháng 3 12, 2019 - 16:05
ĐCSVN) – Ngày 25/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Luật Nhà ở 2014 đã được Quốc hội thông qua. Với nhiều nội dung mới, Luật Nhà ở 2014 được kỳ vọng sẽ khắc phục tồn tại, bất cập của Luật Nhà ở 2005, góp phần thúc đẩy tăng tưởng kinh tế – xã hội của đất nước, từng bước bảo...