Bạn đang ở đây

Tin tức

Thứ bảy, Tháng 4 10, 2021 - 10:23
Từ ngày 1/7, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, công an sẽ cập nhật vào trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Đây là một trong những điểm mới tại Luật Cư trú 2020; theo đó, kể từ ngày 01/7/2021 sẽ thay đổi hình thức quản lý dân cư bằng giấy sang phương thức...
Thứ sáu, Tháng 4 9, 2021 - 18:34
Nghị định số 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ...
Thứ hai, Tháng 3 22, 2021 - 15:18
Chính phủ ban hành Nghị quyết về chính sách phát triển nghề công chứng Nhằm tiếp tục thực hiện Luật Công chứng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, ngày 19/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát...
Thứ tư, Tháng 3 3, 2021 - 17:12
Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Đây là đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, cần sự chuẩn bị chu đáo để luật phát huy tác dụng khi đi vào cuộc sống. Phóng viên đã có...
Thứ tư, Tháng 3 3, 2021 - 16:18
BỘ TƯ PHÁP Số: 01/2021/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2021         THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng...
Thứ tư, Tháng 3 3, 2021 - 15:30
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 68/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019   THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA...
Thứ năm, Tháng 2 18, 2021 - 17:33
Từ khi Luật Công chứng năm 2014 có hiệu lực thi hành cho đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh giữ vai trò là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng kế hoạch triển khai Luật Công chứng đến các sở, ban, ngành; đơn vị, tổ chức và người...