Bạn đang ở đây

Chính trị - Xã hội

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn Luật Căn cước công dân.
Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Đây là đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống của...
Từ khi Luật Công chứng năm 2014 có hiệu lực thi hành cho đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh giữ vai trò là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ...
Từ 20/4/2020, việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo Thông tư 01/2020/TT-BTP có nhiều điểm được mới so...
Sau thời gian tạm dừng các thủ tục về phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang vừa tháo gỡ được vấn đề này.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành văn bản số 703/BTNMT-TCQLĐĐ gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận...
Sau một thời gian ngắn hoạt động thử nghiệm, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang vừa khai trương, chính thức đi vào động, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ tiện...
- Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng...
Hiểu về "Đầu tư LƯỚT SÓNG bất động sản" để hạn chế tối đa rủi ro đọng vốn tài chính. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này!
Hội Công chứng viên tỉnh Kiên Giang là một thành viên của Hiệp hội công chứng Việt Nam. Hội Công chứng viên Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Chủ tịch Ủy...