Bạn đang ở đây

Văn phòng Công chứng Nguyễn Ngọc: Kiên Giang khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Thực hiện cải cách hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu hàng đầu để phát triển kinh tế xã hội, vào ngày 2/11/2018, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang (trực thuôc UBND tỉnh quản lý). Sau đó là hình mẫu đến tiến tới thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công ở cấp huyện- thành phố và cấp xã - phường- thị trấn. Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang được đặt tại địa chỉ số 50 đường 3 tháng 2, TP Rạch Giá.

Chánh  Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, ông Huy h2 Vĩnh Lạc cho biết, sau hơn 2 tuần triển khai vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh đã đạt kết quả ban đầu rất tốt. Cụ thể trong 14 ngày qua tiếp nhận 3.138 hồ sơ và đã trả kết quả 1623 hồ sơ, thủ tục hành chính được kịp thời tại đây. Trung bình mỗi ngày có 300 hồ sơ tiếp nhận và xử lý cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do mới thành lập thử nghiệm, nên hầu hết chưa xử lý tại chỗ các thủ tục mà chỉ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Vì vậy, Trung tâm đã ký hợp đồng với Bưu Điện tỉnh Kiên Giang vận chuyển hồ sơ từ Trung tâm đến các sở và ngược lại. Trung tâm đang thống kê, đề xuất danh mục thủ tục sẽ giải quyết tại chỗ, danh mục các thủ tục sẽ giải quyết trực tuyến điện tử trong thời gian sắp tới.

"Hiện tại ở  bộ phận Một cửa của Trung tâm đã có 13 sở, ngành có quầy tiếp nhận xử lý các thủ tục hành chính tại đây. Riêng đối với một số sở không cử người đến mà đã ký hợp đồng với Bưu Điện tỉnh thì nhân viên Bưu Điện có mặt tại đây để hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ và trả kết quả tận nhà cho người dân và có thu phí. Như vậy một nhân viên Bưu Điện sẽ phục vụ và tiếp nhận hồ sơ cho nhiều sở ngành, tiết kiệm nhân sự và chi phí cho các sở ngành đó", ông Lạc cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Vũ Hồng đến dự lễ khai trương và cho biết, việc thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh này là tiền đề và hình mẫu để sắp tới nhân rộng mô hình cho cấp huyện,thành phố và xã - phường trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, sắp tới mô hình Trung tâm này không chỉ phục vụ lĩnh vực hành chính công mà cần phải phát triển thêm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như một số tỉnh hiện đang làm rất tốt.

"Bởi thực tế, thời gian qua nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp mới khởi nghiệp rất lúng túng khi làm thủ tục làm dự án đầu tư, thủ tục xin chủ trương đầu tư, thủ tục triển khai dự án, thủ tục liên danh liên kết đầu tư...Tại đây các doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hướng dẫn các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư. Dịch vụ này do tư nhân làm, trước mắt có thể giao cho Bưu Điện tỉnh đãm nhận và làm ngay tại Trung tâm này", ông Hồng cho biết.

Có thể nói, việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công nhằm phục vụ tốt cho tổ chức, công dân thông qua việc gom lại đầu mối tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính. Sau khi tiếp nhận, hồ sơ sẽ "chạy" theo qui trình đến các cơ quan chức năng xử lý đúng theo qui định nhà nước và được sự theo dõi giám sát của Trung tâm phục vụ hành chính công này. Doanh nghiệp và người dân khỏi phải đi đến nhiều sở ngành để làm hồ sơ thủ tục hành chính. Điều quan trọng nữa là hạn chế người dân tiếp xúc trực tiếp với cán bộ sở ngành đó vì dễ phát sinh tiêu cực và nhũng nhiễu.

Huy Thịnh

Nguồn trích dẫn: https://baodautu.vn/