Bạn đang ở đây

Tin khác

Văn phòng công chứng Nguyên ngọc giới thiệu các bạn thủ tục công chứng theo Luật công chứng
Trước khi Văn phòng Công chứng Nguyễn Ngọc được thành lập, trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chỉ có hai tổ chức hành nghề công chứng là Phòng Công chứng số 2 và Văn phòng Công chứng Phú...
Các đại biểu đều tán thành quy định về phạm vi chịu trách nhiệm của công chứng viên đối với công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản.