Bạn đang ở đây

Dịch vụ công chứng

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đăng ký xe, hoá đơn chứng từ hợp pháp có liên quan đến tài sản cầm cố, thế chấp. Biên bản định giá...
Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản (sổ đỏ, sổ hồng), công văn tách thửa, hồ sơ kỹ thuật (nếu mua bán, tặng cho 1 phần tài sản)