Bạn đang ở đây

Chính trị - Xã hội

Ngày 05/9/2019, tại Văn phòng công chứng Đinh Xuân Lộc, ông Đậu Quang Chương Chánh Thanh tra Sở Tư pháp chủ trì công bố Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 14/8/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. Trong đó, Nghị định bổ sung một số quy định mới về chế độ tài sản của vợ...
Ngày 25/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Luật Nhà ở 2014 đã được Quốc hội thông qua. Với nhiều nội dung mới, Luật Nhà ở 2014 được kỳ vọng sẽ khắc phục tồn tại, bất cập của Luật Nhà ở...