Bạn đang ở đây

Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Văn phòng công chứng Đinh Xuân Lộc

Ngày 05/9/2019, tại Văn phòng công chứng Đinh Xuân Lộc, ông Đậu Quang Chương Chánh Thanh tra Sở Tư pháp chủ trì công bố Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 14/8/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Đinh Xuân Lộc. Cùng tham dự với Đoàn có ông Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang và ông Đinh Xuân Lộc, Trưởng Văn phòng công chứng Đinh Xuân Lộc.

 

Theo Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 14/8/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra toàn bộ hoạt động công chứng, chứng thực (giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/6/2019), thời hạn thanh tra là 20 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra. Đoàn Thanh tra có 04 thành viên do ông Đậu Quang Chương, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn thanh tra yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra phải chấp hành nghiêm quy chế, các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo đúng theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; chủ động phối hợp tốt với Văn phòng công chứng, cá nhân có liên quan trong quá trình thanh tra. Đề nghị đối tượng thanh tra phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn; đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ cuộc thanh tra.

 

Đại diện Lãnh đạo Sở, ông Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu: Đây là cuộc Thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch năm 2019 trên tinh thần đoàn thanh tra sẽ thực hiện nghiêm túc, vô tư, minh bạch; sau khi Thanh tra phải chỉ ra được khuyết điểm để rút kinh nghiệm, ưu điểm để đơn vị phát huy hơn nữa.

 

Đại diện Văn phòng công chứng Đinh Xuân Lộc, ông Đinh Xuân Lộc - Trưởng Văn phòng công chứng tiếp thu nội dung, kế hoạch của Đoàn thanh tra; cam kết phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Hòa Hiệp

 Nguồn: https://stp.kiengiang.gov.vn